Επαγγελματικά Χαρτιά Υγείας - Χονδρική

Επαγγελματικά Χαρτία Υγείας – Χονδική

[TS-VCSC-Lightbox-Image content_image=”397″ content_title=”Επαγγελματικό Χαρτί Υγείας 40x85gr” attribute_alt=”false” content_image_responsive=”true” content_image_height=”height: 100%;” content_image_width_r=”100″ content_image_width_f=”300″ lightbox_group=”false” lightbox_effect=”flip” lightbox_backlight=”hideit” lightbox_backlight_color=”#ffffff” margin_top=”0″ margin_bottom=”0″]

Επαγγελματικό Χαρτί Υγείας 40×85γρ

Τύπος: Δίφυλλο Γκοφρέ με Μικροπόρους

Ποιότητα: 100% Καθαρός Πολτός

Βάρος: 3400 γραμμάρια +-5%

Φύλλα:

Απαλό, Υδατοδιαλυτό, Οικονομικό

[TS-VCSC-Lightbox-Image content_image=”489″ content_title=”Επαγγελματικό Χαρτί Υγείας 30x150gr” attribute_alt=”false” content_image_responsive=”true” content_image_height=”height: 100%;” content_image_width_r=”100″ content_image_width_f=”300″ lightbox_group=”false” lightbox_effect=”flip” lightbox_backlight=”hideit” lightbox_backlight_color=”#ffffff” margin_top=”0″ margin_bottom=”0″]

Επαγγελματικό Χαρτί Υγείας 30×150γρ

Τύπος: Δίφυλλο Γκοφρέ με Μικροπόρους

Ποιότητα: 100% Καθαρός Πολτός

Βάρος: 4500 γραμμάρια +-5%

Φύλλα:

Απαλό, Υδατοδιαλυτό, Οικονομικό

[TS-VCSC-Lightbox-Image content_image=”523″ content_title=”Επαγγελματικό Χαρτί Υγείας 36x170gr” attribute_alt=”false” content_image_responsive=”true” content_image_height=”height: 100%;” content_image_width_r=”100″ content_image_width_f=”300″ lightbox_group=”false” lightbox_effect=”flip” lightbox_backlight=”hideit” lightbox_backlight_color=”#ffffff” margin_top=”0″ margin_bottom=”0″]

Επαγγελματικό Χαρτί Υγείας 36×170γρ

Τύπος: Δίφυλλο Γκοφρέ με Μικροπόρους

Ποιότητα: 100% Καθαρός Πολτός

Βάρος: 6120 γραμμάρια +-5%

Φύλλα:

Απαλό, Υδατοδιαλυτό, Οικονομικό

[TS-VCSC-Lightbox-Image content_image=”489″ content_title=”Επαγγελματικό Χαρτί Υγείας 30x150gr” attribute_alt=”false” content_image_responsive=”true” content_image_height=”height: 100%;” content_image_width_r=”100″ content_image_width_f=”300″ lightbox_group=”false” lightbox_effect=”flip” lightbox_backlight=”hideit” lightbox_backlight_color=”#ffffff” margin_top=”0″ margin_bottom=”0″]

Επαγγελματικό Χαρτί Υγείας 30×200γρ

Τύπος: Δίφυλλο Γκοφρέ με Μικροπόρους

Ποιότητα: 100% Καθαρός Πολτός

Βάρος: 6000 γραμμάρια +-5%

Φύλλα:

Απαλό, Υδατοδιαλυτό, Οικονομικό

[TS-VCSC-Lightbox-Image content_image=”547″ content_title=”Επαγγελματικό Χαρτί Υγείας 24x200gr” attribute_alt=”false” content_image_responsive=”true” content_image_height=”height: 100%;” content_image_width_r=”100″ content_image_width_f=”300″ lightbox_group=”false” lightbox_effect=”flip” lightbox_backlight=”hideit” lightbox_backlight_color=”#ffffff” margin_top=”0″ margin_bottom=”0″]

Επαγγελματικό Χαρτί Υγείας 24×200γρ

Τύπος: Δίφυλλο Γκοφρέ με Μικροπόρους

Ποιότητα: 100% Καθαρός Πολτός

Βάρος: 4800 γραμμάρια +-5%

Φύλλα:

Απαλό, Υδατοδιαλυτό, Οικονομικό

[TS-VCSC-Lightbox-Image content_image=”549″ content_title=”Επαγγελματικό Χαρτί Υγείας 30x170gr” attribute_alt=”false” content_image_responsive=”true” content_image_height=”height: 100%;” content_image_width_r=”100″ content_image_width_f=”300″ lightbox_group=”false” lightbox_effect=”flip” lightbox_backlight=”hideit” lightbox_backlight_color=”#ffffff” margin_top=”0″ margin_bottom=”0″]

Επαγγελματικό Χαρτί Υγείας 30×170γρ

Τύπος: Δίφυλλο Γκοφρέ με Μικροπόρους

Ποιότητα: 100% Καθαρός Πολτός

Βάρος: 5100 γραμμάρια +-5%

Φύλλα:

Απαλό, Υδατοδιαλυτό, Οικονομικό

[TS-VCSC-Lightbox-Image content_image=”551″ content_title=”Επαγγελματικό Χαρτί Υγείας 40x120gr” attribute_alt=”false” content_image_responsive=”true” content_image_height=”height: 100%;” content_image_width_r=”100″ content_image_width_f=”300″ lightbox_group=”false” lightbox_effect=”flip” lightbox_backlight=”hideit” lightbox_backlight_color=”#ffffff” margin_top=”0″ margin_bottom=”0″]

Επαγγελματικό Χαρτί Υγείας 40×120γρ

Τύπος: Δίφυλλο Γκοφρέ με Μικροπόρους

Ποιότητα: 100% Καθαρός Πολτός

Βάρος: 4800 γραμμάρια +-5%

Φύλλα:

Απαλό, Υδατοδιαλυτό, Οικονομικό