Επαγγελματικά Χαρτία Κουζίνας- Χονδρική

Επαγγελματικά Χαρτία Κουζίνας- Χονδρική

Επαγγελματικό Χαρτί Κουζίνας 2χ5 κιλά

Τύπος: Δίφυλλο Γκοφρέ με Μικροπόρους

Ποιότητα: 100% Καθαρός Πολτός

Βάρος: 10 κιλά

Φύλλα:

Ανθεκτικό, Απορροφητικό, Οικονομικό

Χαρτί Κουζίνας 6χ700γρ

Τύπος: Δίφυλλο Γκοφρέ με Μικροπόρους

Ποιότητα: 100% Καθαρός Πολτός

Βάρος: 4200 γραμμάρια +-5%

Φύλλα:

Ανθεκτικό, Απορροφητικό, Οικονομικό

Επαγγελματικό Χαρτί Κουζίνας 2×4500γρ

Τύπος: Δίφυλλο Γκοφρέ με Μικροπόρους

Ποιότητα: 100% Καθαρός Πολτός

Βάρος: 9000 γραμμάρια +-5%

Φύλλα:

Αποροφητικο, Υδατοδιαλυτό, Οικονομικό

Επαγγελματικό Χαρτί Κουζίνας 2×3000γρ

Τύπος: Δίφυλλο Γκοφρέ με Μικροπόρους

Ποιότητα: 100% Καθαρός Πολτός

Βάρος: 6000 γραμμάρια +-5%

Φύλλα:

Αποροφητικο, Υδατοδιαλυτό, Οικονομικό