Χαρτί Κουζίνας 700γρ

Τύπος: Δίφυλλο Γκοφρέ με Μικροπόρους

Ποιότητα: 100% Καθαρός Πολτός

Βάρος: 700 γραμμάρια

Φύλλα:

Ανθεκτικό, Απορροφητικό, Οικονομικό

Χαρτί Κουζίνας 1000γρ

Τύπος: Δίφυλλο Γκοφρέ με Μικροπόρους

Ποιότητα: 100% Καθαρός Πολτός

Βάρος: 1000 γραμμάρια +-5%

Φύλλα:

Ανθεκτικό, Απορροφητικό, Οικονομικό

Χαρτί Κουζίνας 2×330γρ

Τύπος: Δίφυλλο Γκοφρέ με Μικροπόρους

Ποιότητα: 100% Καθαρός Πολτός

Βάρος: 660 γραμμάρια +-5%

Φύλλα:

Ανθεκτικό, Απορροφητικό, Οικονομικό

Χαρτί Κουζίνας 2×500γρ

Τύπος: Δίφυλλο Γκοφρέ με Μικροπόρους

Ποιότητα: 100% Καθαρός Πολτός

Βάρος: 1000 γραμμάρια +-5%

Φύλλα:

Ανθεκτικό, Απορροφητικό, Οικονομικό

Χαρτί Κουζίνας 500γρ

Τύπος: Δίφυλλο Γκοφρέ με Μικροπόρους

Ποιότητα: 100% Καθαρός Πολτός

Βάρος: 500 γραμμάρια +-5%

Φύλλα:

Ανθεκτικό, Απορροφητικό, Οικονομικό

Χαρτί Κουζίνας 2X185γρ

Τύπος: Δίφυλλο Γκοφρέ με Μικροπόρους

Ποιότητα: 100% Καθαρός Πολτός

Βάρος: 370 γραμμάρια +-5%

Φύλλα:

Ανθεκτικό, Απορροφητικό, Οικονομικό